Werkervaring1
Werkervaring2
Werkervaring3

Werkervaring

 

Loopbaan

Januari  2009 – heden: Ambulant persoonlijk begeleider Autisme, Kwintes, Amersfoort

 • Begeleiden van mensen met autisme naar meer zelfredzaamheid  in hun persoonlijke leefomgeving
 • Geven van psycho-educatie
 • Ouderbegeleiding
 • Communicatie en regelzaken aansturen en voortgang bewaken van het netwerk van de client
 • Collega’s begeleiden bij hun reïntegratietrajecten
 • Lid van sollicitatiecommissie

Oktober  2019 – heden: Re-integratieconsultant, Re-turn, Utrecht

Re-turn is de enige in kanker gespecialiseerde verzuim- en re-integratiebegeleider van Nederland. Re-turn weet alles over werk en kanker en helpt bij het vinden van balans tussen werk, privé en herstel. Re-turn werkt voor werknemers, werkgevers, zelfstandigen en verwijzers als verzekeraars en arbeidsdeskundigen. Re-turn geeft iedereen met kanker en betaald werk grip op hun situatie en perspectief op een nieuw werkzaam bestaan.

Juni 2005 –  december 2008: Senior-sociotherapeut , GGZ Centraal, Amersfoort

 • Sociotherapeutisch behandelen in een resocialisatiekliniek voor jongeren  en jongvolwassenen met een psychische stoornis
 • Oprichten kliniek en ontwikkelen van rehabilitatiemethodiek
 • Stagebegeleiding
 • Lid van sollicitatiecommissie
 • Ouderbegeleiding

Augustus 2002  –  mei 2005 : Sociotherapeut kinder-en jeugdpsychiatrie, GGZ Centraal, Amersfoort

 • Sociotherapeutisch behandelen van kinderen en jeugd in de kliniek

Augustus 2001 –  juni 2002 : Sociotherapeut chronische psychiatrie, GGZ Centraal, Amersfoort

 • Sociotherapeutisch behandelen van mensen met een chronisch psychiatrische aandoening

Februari 2020 – heden

 • Coach bij de Soul Search Foundation. De Soul Search Foundation ondersteunt (jong) volwassen ex-kankerpatiënten, van 18 – 45 jaar, in het vinden van het ‘nieuwe normaal’, zodat ze weer de regie over hun leven krijgen. Dat doet ze door het organiseren van retraites in binnen- en buitenland.

Vrijwilligerswerk

Mei  2019 – augustus 2020: PACO lid KWF

Lid van de Patiënten Adviescommissie van het KWF. Ik hielp als ervaringsdeskundige mee met het beoordelen en selecteren van wetenschappelijke onderzoeksaanvragen vanuit patientenperspectief. Lees hier meer over de PACO.

 

Opleidingen

 • 2017-2018 Post-HBO registeropleiding tot professioneel coach, Balansgroep, Driebergen. Deze opleiding is geaccrediteerd door NOBCO, CRKBO, EMCC, EQA, KTNO en CPION.
 • 1999- 2002 Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Hogeschool Windesheim, Zwolle
 • 1998 -1999 Propedeuse Toegepaste Psychologie, Hogeschool IJsselland, Deventer
 • 1997- 1998 Sociaal Pedagogisch Werk, ROC De Amerlanden, Amersfoort
 • 1992 -1997 HAVO, Farel College,  Amersfoort

Ik toets mijn vakkundigheid regelmatig bij professionele collega’s in intervisiegroepen. Deze groepen fungeren als klankbord en slijpsteen. Intervisie is een kwaliteitseis van NOBCO en van Re-turn.

 

Cursussen/trainingen

 • 2022 Symposium Kanker en werk, Amsterdam
 • 2022 Cursus Werkkracht bij Kanker, Re-turn, Utrecht
 • 2022 Care Academy: workshop angst en kanker
 • 2022 Financieel plan bij kanker
 • 2021 Seminar Re-turn: Kanker en slaapstoornissen
 • 2021 Vermoeidheid bij kanker
 • 2020 Seminar Re-turn: Kanker en cognitieve beperkingen
 • 2019 Congres Kanker en werk, Doorn
 • 2019 Werkkracht bij Kanker, Re-turn, Utrecht
 • 2019 Wet verbetering Poortwachter en WIA, Elan training, Ulvenhout
 • 2018 Suicidepreventie, Kwintes, Amersfoort
 • 2014 Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, Rinogroep, Kwintes, Zeist
 • 2013 Omgang met middelengebruik en verslaving, Maliebaan, Kwintes, Amersfoort
 • 2013 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Kwintes, Zeist
 • 2013 NVA (Nederlandse Vereniging Autisme) Congres, Utrecht
 • 2012 Clientgericht handelen, Rinogroep, Kwintes, Zeist
 • 2012 Training kortdurende begeleiding aan huis (KBH), Kwintes, Amersfoort
 • 2011 Agressiehantering, Rinogroep,  Kwintes, Zeist
 • 2011 EHBO (herhalend), Kwintes, Amersfoort
 • 2011 Psychopathologie en medicatie, Rinogroep, Kwintes, Zeist
 • 2010 Verslaving, Rinogroep, Kwintes, Amersfoort
 • 2009 NVA (Nederlandse Vereniging Autisme) Congres, Antwerpen
 • 2009 EHBO (herhalend), Kwintes, Amersfoort
 • 2007 Separatie en fixatie, GGZ Centraal, Amersfoort
 • 2006 BeroepsHulpVerlening, GGZ Centraal, Amersfoort
 • 2003 Psychopathologie, GGZ Centraal, Amersfoort
 • 2003 Agressiehantering bij kinderen en jeugdigen, GGZ Centraal, Amersfoort
 • 2002 Medicatieverstrekking, GGZ centraal, Amersfoort

 

Stages en overige werkervaring

Januari  2000  –  juni 2001: SPH stage chronische psychiatrie, GGZ Centraal, Amersfoort

 • Begeleiden van mensen met een chronisch psychiatrische stoornis in de kliniek