Referenties1
Referenties2
Referenties3

Referenties

Anderen over mij. Collega’s en coachees, niet persé met een achtergrond in kanker.

“De coaching van Irene heb ik als erg fijn ervaren. Irene geeft in haar coaching alle ruimte aan de ander en is door haar vriendelijkheid en positiviteit laagdrempelig in het contact. Ze maakt vanuit haar sensitiviteit aansluiting en biedt ruimte voor wat er speelt. Vanuit die situatie begeleidt ze de groei die door de coaching ontstaat; ze helpt om inzicht te doen ontstaan, toont zich betrokken bij de ontwikkelingen en ondersteunt bij het uiteindelijk realiseren van de coachingsdoelen. De coaching heeft mij veel gebracht!”

Susan 


“Vanaf dag 1 was er de klik die je, vind ik, moet hebben met een coach om je optimaal te kunnen geven. Vertrouwen is hierin heel belangrijk. En dat was er bij Irene direct. Ongeveer acht maanden heeft het coaching traject geduurd en achteraf gezien, is dit heel snel gegaan. De opdrachten die ik zowel zelf als met Irene moest doen waren echt opdrachten waar je nu maar ook in de toekomst wat aan hebt. De begeleiding in deze van Irene was zeer goed. Irene werkt professioneel, discreet en voelt iedere situatie goed aan. De gesprekken die ik gevoerd heb met Irene waren voor mij heel fijn en nuttig. Daar kijk ik met een prettig gevoel op terug. Het coaching traject van Irene heeft mij veel gebracht en opgeleverd. Ik ben zeer dankbaar dat ik dit traject bij Irene heb mogen volgen. Mocht ik personen tegenkomen die coaching kunnen gebruiken, zal ik Irene zeker aanbevelen.”

Ellen Nikkels
Afdelingssecretaresse Centraal Bureau Kwintes


“Tijdens bijeenkomsten of contact momenten wordt de aanwezigheid van Irene opgemerkt. Wat Irene overbrengt is een warme en geduldige houding waarin de ander zich geaccepteerd en gezien voelt. In de samenwerking met collega’s werkt Irene makkelijk samen en haar inbreng wordt gewaardeerd. Ze heeft een scherpe blik op hulpverleningssituaties, ze handelt adequaat in complexe situaties met oog voor detail en persoonlijke ontwikkeling. Ze brengt overzicht en rust terug in het leven van degene die zij begeleidt. Ik zie in Irene een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel terug voor haar omgeving en medemens. Dit maakt het fijn om te werken met haar, ze is een prettig persoon waarop je kunt bouwen. Irene is een uitstekende toevoeging voor ieder team!”

Edwin Koolhaas
Projectleider/Adviseur /Persoonlijk begeleider Kwintes


“Irene combineert haar warme, open houding met een heldere, scherpe blik. Zij is een betrokken, deskundige en enthousiaste professional die goed luistert en de kern weet te raken. Een sprankelende persoonlijkheid met een groot hart.”

Ingrid Talen
Coach en Intervisor Kwintes


“Irene is een mens met een hart van goud. Het mooie is dat ze dit ook kan laten zien in haar werk. Ze is puur en staat naast je als mens en biedt de figuurlijke ‘arm om je heen’. Een voorrecht om haar te mogen kennen!”

Amanda de Graaf
GGZ-Agoog / Maatschappelijk werker Wijkteam Soest


“Tijdens mijn coachopleiding heb Ik Irene leren kennen als een warme persoonlijkheid met een oprechte interesse in de mensen om haar heen. Irene beschikt over de gave dat ze mensen echt ziet. Ze luistert aandachtig en onbevooroordeeld en met haar scherpe observatievermogen is ze zich ook heel bewust van datgene wat er niet gezegd wordt. Hierdoor weet ze bij haar coachees op een natuurlijke manier snel diepgang te bereiken. Dit leidt tot heldere inzichten waardoor je als coachee eerder je doelen bereikt.”

Saskia Kock
Trainer / Coach en Verbinder bij HR Professionals


“Irene Corzilius was jarenlang mijn collega bij Kwintes, een organisatie voor beschermd en begeleid wonen voor mensen met een psychiatrische stoornis. Wij werkten destijds (2010-2016) samen in het ambulante team in de regio Amersfoort e.o. Dit team heeft zich gaandeweg gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme. Irene was voor mij een prettige, betrouwbare en betrokken collega die zaken kundig en met humor benaderde. Zij verstaat de kunst zich informerend op te stellen en goed aan te sluiten bij de vraag en de mogelijkheden van de cliënt. Zij heeft een heldere kijk op de situatie van een cliënt en ze is in staat de cliënt hier op een opbouwende wijze feedback over te geven. Zij houdt zich aan afspraken en is bereid haar eigen functioneren kritisch te bekijken. Ze heeft een lange adem voor moeizame begeleidingstrajecten en bewaakt goed de grenzen in het contact met de cliënt. Ze is op aangename maar professionele wijze aanwezig. Door haar persoonlijke ervaringen van afgelopen jaren heeft zij extra kracht en stevigheid ontwikkeld. Ze heeft een goed begrip en ‘verstaan’ voor kwetsbaarheden in iemands leven, en zij weet goed hoe iemand hier verantwoordelijk mee om kan gaan. Dit zal bijdragen aan haar capaciteiten als coach.”

Mw. drs. Jacqueline van Harmelen
Psychologe