Privacy- en cookie verklaring Corzilius Coaching

Corzilius Coaching, gevestigd te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Corzilius Coaching respecteert de privacy van alle klanten en de gebruikers van de website. Corzilius Coaching gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Corzilius Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor het leveren van diensten:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • (evt.) werkgever

Hoe komt Corzilius Coaching aan jouw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Corzilius Coaching verwerkt, worden door jouzelf verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van het contactformulier op de website, de informatie die je aanlevert tijdens het coachtraject of doordat je gebruik maakt van de diensten van Corzilius Coaching.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Corzilius Coaching verwerkt alleen noodzakelijke persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met je te kunnen opnemen.
  Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het afhandelen van jouw betaling.
  Wanneer je een dienst afneemt, heb ik deze gegevens nodig om de factuur te kunnen versturen.
 • Corzilius Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Corzilius Coaching neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Als jij een dienst bij Corzilius Coaching hebt afgenomen bewaar ik jouw gegevens 7 jaar, vanwege de fiscale bewaarplicht. Aantekeningen van de gesprekken worden maximaal een jaar na beëindiging van het traject bewaard en vervolgens professioneel vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Corzilius Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Corzilius Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Corzilius Coaching gegevens:

 1. Digitaal boekhoudsysteem – gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het verwerken van facturen en betalingen. Dit is een gecertificeerd softwareprogramma (keurmerk zeker online).
 2. Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, Corzilius Coaching goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging in orde is.
 3. E-mailprogramma – voor de communicatie met relaties via email.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Corzilius Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Corzilius Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@corziliuscoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Corzilius Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Corzilius Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Corzilius Coaching maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@corziliuscoaching.nl.